TIK TO MY

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2022 roku zakończył realizację grantu TIK TO MY w ramach projektu “Lekcja:Enter”. Uprzejmie informujemy, że osoby, którym nie udało się dołączyć do grup szkoleniowych w OEIiZK i MSCDN mogą wziąć udział w szkoleniach realizowanych przez innych Grantobiorców w ramach naborów 3. i 4. edycji szkoleń. Do decyzji dyrektora szkoły pozostaje, który grant w województwie wybierze.

Dziękujemy wszystkim szkołom za wspólne edukacyjne doświadczenie.

Przekazujemy poniżej kontakty do instytucji, które prowadzą szkolenia w 3. i  4. edycji szkoleń.

1.Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST
Małgorzata Szydłowska
tel. 535 895 815
mail: m.szydlowska@potest.pl

2.Fundacja Kuźnia Talentów
Katarzyna Winiarska
tel. 570 625 061
mail: maz@kuzniatalentow.org

3.Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”
„Wojciech Jaranowski
tel. 603 090 888
mail: idnsolidarnosc@wp.pl

4.Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Krzysztof Piekarski
tel. 501 689 839
mail: swp.pultusk@gmail.com
Anna Młynarczyk tel. 798 690 123
Wioletta Brzozowska tel. 787 946 606

Zapraszamy do uczestnictwa w KONKURSIE

W ramach działań sieciujących „Lekcji:Enter”, dla szkół biorących udział w projekcie, został ogłoszony konkurs pod nazwą: SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI. KONKURS DOBRYCH PRAKTYK WYKORZYSTANIA
TECHNOLOGII W NAUCZANIU

Link do konkursu oraz dokumentów i formularzy znajdą Państwo
poniżej:
https://lekcjaenter.pl/konkurs [otwiera sie w nowej karcie]

Jest to już II edycja konkursu. warto dodać, że pozyskaliśmy dodatkowych Fundatorów, więc nagrody dla szkół będą bardzo atrakcyjne.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie
wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w
edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie
„Lekcja:Enter”.

Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:

* 1. ROZWIĄZAŃ INSTYTUCJONALNO-ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH
WDRAŻANIA TIK W SZKOLE
* 2. PRAKTYK METODYCZNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA AKTYWNYCH METOD
NAUCZANIA WSPIERANYCH TIK.

Udział w konkursie będzie dla szkoły okazją do podzielenia się
swoimi osiągnięciami z innymi uczestnikami projektu
“Lekcja:Enter”, a także w szerszym środowisku edukacyjnym.
Rozwiązania zebrane w trzech edycjach konkursu posłużą również
do stworzenia repozytorium dobrych praktyk.

Udział w II edycji konkursu następuje poprzez wypełnienie przez
szkołę formularza zgłoszeniowego dla Kategorii I  [1]oraz
formularza zgłoszeniowego dla Kategorii II [2].

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z
Regulaminem [3] i Harmonogramem [4].

Zgłoszenia można przesyłać do 17 grudnia 2021 do godz. 16.00.

W przypadku pojawiających się pytań, można je kierować do
Organizatora Konkursu pod adresem mailowym: konkurs@lekcjaenter.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Uwaga

Aktualnie prowadzimy zajęcia szkoleniowe, które są realizowane od września 2021 roku do lutego 2022 roku. Trwają ustalenia z Operatorem Projektu dotyczące wydłużenia realizacji grantu i uruchomienia  dodatkowych grup szkoleniowych.

Obecnie nie prowadzimy naboru nowych szkół do Projektu. Analizujemy zgłoszenia uczestników, którzy wypełnili pretesty pod kątem możliwości zawiązania grup szkoleniowych w OEIiZK lub udziału w szkoleniach u innego realizatora Projektu.

Dziękujemy wszystkim szkołom za wspólne edukacyjne doświadczenie.

Link do strony z zapisem: https://www.oeiizk.waw.pl/dzialalnosc/projekty/tik-to-my/ [otwiera się w nowym oknie]

Zapraszamy na szkolenia

w ramach grantu z projektu

„Lekcja:Enter”

Celem projektu jest umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce. Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w tym wyjątkowym działaniu, które jest realizowane obecnie w formie online. 

W ramach grantu TIK TO MY – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów w Warszawie  (OEIiZK) we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN), proponuje szkolenia, podczas których uczestnicy „podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych zasobów (w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), np. odwrócona lekcja czy webquest”. Nauczyciele informatyki otrzymają wsparcie w realizacji dydaktycznej zagadnień z zakresu rozumienia, analizowania, rozwiązywania problemów, programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych. 

W ramach realizacji grantu planujemy szkolenia następujących grup przedmiotowych: 
  • edukacja wczesnoszkolna 
  • humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
  • matematyczno – przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
  • artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
  • informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Zajęcia grup wczesnoszkolnych, humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i artystycznych odbywają się w podziale na zespoły podstawowe i zaawansowane w stosowaniu technologii cyfrowych w edukacji. Zajęcia dla nauczycieli informatyki planowane są na poziomie podstawowym. 

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie wprowadzania narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania do praktyki dydaktycznej oraz nauczania informatyki zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w projekcie. Wspólnie nadamy nową wartość uczeniu się i nauczaniu. 

Zapraszamy do udziału w konferencji informacyjno – promocyjnej realizowanej w ramach projektu – informacje i zapisy [link otwiera się w nowym oknie]

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY! 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach osi priorytetowej III – cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W
PROJEKCIE –  GRANT TIK TO MY NA  STRONIE:
HTTPS://WWW.OEIIZK.WAW.PL/DZIALALNOSC/PROJEKTY/TIK-TO-MY/GRANT-TIK-TO-MY-ZAPISY-SZKOL/
[otwiera się w nowym oknie]

Strona ogólna projektu: https://lekcjaenter.pl  [otwiera się w nowym oknie]